Tiêu hóa khỏe, trẻ tăng cân giai đoạn ăn dặm và sau cai sữa